Welcome to our Publishing House!
Free Call 081-413-2947

‘n Klein terugblik op Die Croyez Literêre Toekenning 2019/ A glimpse at The Croyez Literary Award 2019

Ons 2019 wenner/ Our 2019 winner
TRISA HUGO
http://maankind.wordpress.com
ENCA onderhoud/ ENCA interview

Afrikaans

Burgers van Suid-Afrika, hetsy ‘n inwoner van Suid-Afrika, of ‘n ander land, asook burgers van Namibië,kom in aanmerking vir deelname. Enige deelnemerwatnog minderjarig isin sy/haar provinsieoflandvan verblyf, benodig die toestemming van ‘n ouer of voog om aan die wedstryd deel teneem.WerknemersvanDie Croyez Literêre Toekenning, enhulgeaffilieerde instansies, sowel as hul onmiddellike familielede(vader/moeder, broer/suster, seun/dogter) enpersonewat onder dieselfde dak bly, mag nie deelneem aanhierdiekompetisie nie.Voorheen gepubliseerde outeursmag teksteinskryfop voorwaarde dat die teksteoorspronklikewerke is. Daar mag slegseen outeur per inskrywing wees.Enige werkewat voorheen gepubliseer is, waarvoorGEENvergoeding ontvang is nie, kom in aanmerking vir deelname.Slegs drie (3) tekste per deelnemer is toelaatbaar.

Vir meer inligting, laai die inskrywingsvorms hier af: https://www.docdroid.net/TFCaXnC/die-croyez-literere-toekenning.doc

English

Citizens and permanent residents of South Africa and Namibia, as well as citizens of both countries living abroad, are eligible to enter. For any contestant who has not reached the age of majority in his/her province or country of residence, parental or guardian consent is necessary to enter the Contest.

Employees of The Croyez Literary Award, and their affiliates, as well as their immediate family (father/mother, brother/sister, son/daughter) and persons living under the same roof, are not eligible to enter this competition.

Previously published authors may submit texts providing that the submissions are original works. There must be only one author per entry.

All works that have been published for which NO compensation has been received for, are considered eligible for the competition.

For more information, download the entry forms here:https://www.docdroid.net/5y0yWlh/tcla-english-information-form.docx