Welcome to our Publishing House!
Free Call 081-413-2947

‘n Klein terugblik op die Ingrid Jonker: L’ Art Poétique 2019-digkompetisie/ A glimpse of the Ingrid Jonker: L’ Art Poétique 2019 poetry competition

Ons 2019-wenner/ Our 2019 winner
Johann van der Walt
https://www.facebook.com/johann.walt.58?ref=br_rs

Inskrywingsvorms/ Entry forms

Afrikaans

Burgers en permanente inwoners van Suid-Afrika en Namibië, en self burgers van beide lande wat tans oorsee woon, kom in aanmerking vir deelname. Enige deelnemer wat nog minderjarig is in sy/haar provinsie of land van verblyf, benodig die toestemming van ‘n ouer of voog om aan die wedstryd deel te neem.

Werknemers van L’Art Poétique, en hul geaffilieerde instansies, sowel as hul onmiddellike familielede (vader/moeder, broer/suster, seun/dogter) en persone wat onder dieselfde dak bly, mag nie deelneem aan hierdie kompetisie nie.

Voorheen gepubliseerde outeurs mag tekste inskryf op voorwaarde dat die tekste oorspronklike werke is. Daar mag slegs een outeur per inskrywing wees.

Enige werke wat voorheen gepubliseer is, waarvoor GEEN vergoeding ontvang is nie, kom in aanmerking vir deelname.

Vir meer inligting en om deel te neem, laai die vorms hier af:https://docdro.id/0wW3iif

ENGLISH

Citizens and permanent residents of South Africa and Namibia, and citizens of these countries living abroad, are eligible to enter. For any contestant who has not reached the age of majority in his/her province or country of residence, parental or guardian consent is necessary to enter the Contest.

Employees of L’ Art Poétique, and their affiliates, as well as their immediate family (father/mother, brother/sister, son/daughter) and persons living under the same roof, are not eligible to enter this competition.

Previously published authors may submit texts providing that the submissions are original works. There must be only one author per entry.

All works that have been published, for which NO compensation was received, is eligible to enter.

For more information on how to enter, download the forms here: https://docdro.id/urR0P61